Klauzula informacyjna RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Firma Handlowo - Usługowa SZYMKAR Robert Musioł, ul Kościelna 38, 44-187 Sieroty.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się mailowo pod adresem: fhu.szymkar@o2.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu administratora
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt i jego obsługę
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do czasu upływu archiwizacji
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych systemach podejmowania decyzji w tym profilowane ani przekazywane do państw trzecich

Powrót do strony głównej